Autorka

Blanka Mazalová

V Českém rozhlase Olomouc pracuji od roku 1996. Od ledna 2013 jsem redaktorkou Centra zpravodajství. Uslyšíte mě především ve zpravodajských reportážích o dění v krajském městě Olomouci.

Dříve jste mě mohli slyšet i v pořadech netradičně mapujících hudební folklór Putování za moravskou písní. Od roku 2006 jsme každý týden společně s literárním historikem Jiřím Fialou konfrontovali rozličné textové a nápěvové varianty moravských lidových písní a jejich interpretace v podání cimbálových kapel, přes folk, etno, world music až k moravským lidovým inspiracím v dílech známých hudebních skladatelů. 

Autorsky jsem se podílela i na cyklu publicistických pořadů a reportáží Psáno životem. Díky němu jsem se setkala s mnoha zajímavými lidmi nejrozličnějších osudů, profesí, zájmů a generací. 

Společně s emeritním profesorem Univerzity Palackého Zdeňkem Přikrylem jsem natočila několik cyklů pořadů v hanáčtině a o hanáčtině. CD s jejich výběrem se pak stalo i propagačním materiálem města Olomouce. 

S dalším odborníkem, tentokrát muzikologem prof. Pavlem Klapilem, jsem natočila dvoudílný dokument o unikátních, dnes už zcela zapomenutých, dvojjazyčných hanácko-německých lidových písních, zvaných makaronské. 

A protože jsem olomoucký patriot, potěšilo mě například ocenění za reportáž Putování za tvarůžkovou vůní. Reportáž o svérázné hanácké specialitě se v 11. ročníku mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu o gastronomii Znojemský hrozen 2009 umístila na třetím místě.

RSS autorky

Články autorky